Skip to main content
Print Logo
אתה משתמש בדפדפן ישן יותר שאין באפשרותנו להעניק תמיכה מלאה עבורו. הנסיון שלך באתר שלנו עשוי להיות פחות מהרצוי עקב המיקוד שלנו בביצועים, אבטחה ואמינות. תשקול אם לשדרג את הדפדפן שלך שמא תהיינה לך בעיות בשמוש באתר שלנו. גלה יותר

פנה עכשיו אונליין לתוכנית הסיטונאית שלנו!

מלאו את הטופס מטה להירשם אונליין לתוכנית הסיטונאית שלנו. לאחר הגשה, תקבל אישור אוטומטי בדוא"ל על בקשתך. תעבור על הפרטים, ותחתום על הטופס. לאחר מכן תחזירו לנו לפי ההוראות שסיפקנו.

הצוות שלנו יעבור על פניתך החתומה וגמורה תוך 2 ימי עסקים מיום קבלתה. ניצור אתך קשר כשחשבונך יאושר, או אם יידרש מידע נוסף.

כל האתר שלנו, כולו, כולל טופס בקשה זו, מוגן עם טכנולוגית SSL באמצעות GeoTrust, כדי להבטיח את האבטחה שלך, ואת פרטיות המידע שנמסר לנו. אם היית מעדיף לקבל עותק מבקשה זו בדוא"ל, פקס, או בדואר רגיל, נא למלא את הטופס בדף קשר שלנו.

שדות מסומנים בכובית הם חובה.


מידע על החברה

* שם החברה: * אתר:
* רחוב": * עיר:
* אזור: * מיקוד:
* טלפון: * פקס:
* דואר אלקטרוני:
 
* שנת יסוד: * מספר עובדים:
* סוג עסק: * מכירות לחודש:
* מספר CRA/IRS (מיסוי אמריקאי) - נחוץ למשלוח:   * מספר DUNS :

אנשי קשר עיסקיים

* בעלים עיקריים:   * חשבונות זכאים:
* מכירות:   * שיווק:
* שרות:

ממליצים עסקיים

1.

* שם החברה:   * רחוב:
* עיר:   * אזור:
* מיקוד:   * טלפון:
* פקס:   * דואר אלקטרוני:

2.

שם החברה:   רחוב:  
עיר:   אזור:
מיקוד:   טלפון:
פקס:   דואר אלקטרוני:

3.

שם החברה:   רחוב:
עיר:   אזור:
מיקוד:   טלפון:
פקס:   דואר אלקטרוני:

4.

שם החברה:   רחוב:
עיר:   אזור:
מיקוד:   טלפון:
פקס:   דואר אלקטרוני:

המלצות מהבנק

1.

* שם הבנק:   * איש קשר:
* מספר סניף/העברה:   * מספר חשבון:
* רחוב:   * עיר:
* אזור:   * מיקוד:
* טלפון:   * פקס:

2.

שם הבנק:   איש קשר:
מספר סניף/העברה:   מספר חשבון:
רחוב:   עיר:
אזור:   מיקוד:
טלפון:   פקס:

מידע על הפונה

* שם הפונה:
* תואר:
* תאריך (DD/MM/YYYY):
* בקשת חשבון לאיזה חנות או חנויות?