Skip to main content
Print Logo
אתה משתמש בדפדפן ישן יותר שאין באפשרותנו להעניק תמיכה מלאה עבורו. הנסיון שלך באתר שלנו עשוי להיות פחות מהרצוי עקב המיקוד שלנו בביצועים, אבטחה ואמינות. תשקול אם לשדרג את הדפדפן שלך שמא תהיינה לך בעיות בשמוש באתר שלנו. גלה יותר

תנאי מכירה שלנו

בביצוע הזמנה שלך איתנו, אתה מסכים לתנאים הבאים.

תמורת התחייבויות הנקובות במסמך ולסיבות טובות ויקרות אחרות, שקבלתן וסיפוקן מוכרים בזה, הצדדים מסכימים כדלקמן:

1. הגדרות

"הסכם" פירושו ההזמנה שלך שקבלנו, וכולל בהתייחסות לתנאי וההתניות המכירה הללו.

"חוק שייך" פירושו חוקים, פקודות, תקנות, וכל חוק אחר מכל סוג שיהיה כפי שמאומץ ו/או מתוקן בכל סמכות שיפוט החל מדי פעם.

"bullion product" means the minted commodity of pure rare, precious or noble metal that we shall now or may hereafter offer for sale to buyers in its ordinary course of business. "Brilliant Uncirculated" bullion refers to newly minted, current year and uncirculated products, although these may exhibit scratches, dents, tarnish or other blemishes obtained during or after the minting process. "Used" bullion refers to current or non-current year products which may exhibit scratches, dents, tarnish or other blemishes. The value of bullion products is unaffected by physical condition.

"ימי עסקים" פירושו ימי עבודה רגילים של יום שני עד יום ששי ועד בכלל, ולא כולל שבתות, ימי ראשון, וימי חופשה על פי חוק.

"הקונה" פירושו היחיד, תאגיד, חברה בערבון מוגבל, שותפות בערבון מוגבל, שותפות, או ישות או עסק אחר הרוכש מטילים מאיתנו (להלן: "הקונה", "אתה" או "שלך").

"המוביל" פירושו החברה הרלוונטית שמובילה טת ההזמנה/ות שלך. המוביל יכול להיות FedEx, UPS או כל מוביל כזה כפי שאנחנו עשויים להשתמש מעת לעת.

"תקופת סליקה" פירושו תקופת הזמן מהמועד שתשלום המלא שלך יתקבל על ידנו ומהמועד שתשלום כזה יוכל לקבל אשור. משך זמן סליקה הזה נקבע בהתאם לשיטת התשלום שהשתמשת, ויכול להשתנות מדי פעם לפי שיקול דעתנו. זמני סליקה נוכחים נמצאים כאן.

"פרטי כרטיס האשראי" פירושו מספר כרטיס האשראי, תאריך תפוגה, מספר מאחור, והשם על כרטיס האשראי הרלוונטי שהגשת.

"ערך השוק" פירושו הערך של מוצר מטילי מסוים כפי שנקבע על ידי הסחר בו בשווקים מסוימים, וכמקובל עלינו לפי דעתנו הבלעדית ביום ושעה מסוימים.

"שיטת תשלום" פירושו השיטות שאנחנו נותנים לך לשלם לנו איתן עבור הזמנתך, ויתכן שהן תהיינה כפופות לתנאים והתניות מסויימים שעלולים להשתנות לפי שיקול דעתנו הבלעדית מדי פעם.

"NSF" פירושו שאין כסוי מספיק, וקורה כשאין לתשלום אלינו כיסוי בחשבון שהכסף נמשך ממנו.

"הזמנה" פירושו בקשתך מילולית או אלקטרונית מאיתנו לכמות מסוימת ממוצר מטילי מסוים במחיר מסוים ביום ושעה מסוימים כפי שסוכם איתנו לפי דעתינו הבלעדית.

"פירוק" פירושו ההמרה של מוצר(י) המטילי(ים) שלך למזומן, ונעשית על ידנו במקרה של פירוק מרצון (לקנות בחזרה) או של פירוק בל כורחה של הזמנתך.

"הפסד שוק" מתרחש כשמחיר השוק בזמנו של פירוק נמוך יותר ממחיר הרכישה המקורית והוא מחושב לפי ההפרש בין הערכים בשוק.

"תשלום חוזר" פירושו תשלומים שבוטלו כי אנשים חזרו בהם לאחר ששלחו אלינו. זה יכול לכלול, אך אינו מוגבל, לביטול; תשלומי חשבונות והמחאות, ותשלומים בכרטיס אשראי.

"המוכר" הינו Silver Gold Bull, חבריו, מנהליו, קציניו, עובדיו, סוכניו, יורשיו או הבאים מטעמו (להלן "אנחנו", "אותנו" או "שלנו") שמורשים כדין להסתחר במטילים.

2. מחירי מטילים בשוק וזמינותם משתנים כל הזמן

הצדדים כאן מסכימים כי מוצרי המטילים שאנו מציעים למכירה הינם מצרכים מסחריים סחירים בשווקים שונים, ושמחירי השוק והיצע מטילים כאלה משתנים כל הזמן, בהתאם להיצע וביקוש וכוחות השוק. אנו שומרים את זכות הבלעדי ומוחלט לקבוע את מחירי המכירה וקניה בחזרה של כל מוצר ומטיל המוצע על ידינו.

3. בצוע הזמנת מטילים מייצר הסכם קובע ואכיף במסגרת החוק - אין ביטולים!

אנחנו דילרים מובילים בשוק המטילים, וחייבים לשמור על שמנו הטוב ועל מעמד התחרותי שלנו. ככאלה, מגיע לנו לסמוך, וכן נסתמך, על הבטחתך המילולית או אלקטרונית לשלם לנו עבור הזמנת מטילים שלך. כחלק מזה, ברגע שבצעת הזמנת מטילים איתנו בטלפון או דרך האתר, ייצרת הסכם מחייב ואכיף במסגרת החוק לשלם עבור הזמנת מוצר המטילי שלך.

לאחר שבצעת את ההזמנה שלך, אנחנו לא מרשים לך שום ביטולים לפני ששילמת במילואה לההזמנה שלך. ברגע ששילמת לההזמנה שלך במילואה, אנחנו נשמח לקנות בחזרה את מוצר(ים) המטילי(ם) שלך, על פי סעיף 8 מהמסמך.

על ידי קבלת תנאי המכירה, לקוחות בינלאומיים מכירים בעובדה שמשרד המכס במדינת היעד עשוי לדרוש מידע או מסמכים מלקוחות בינלאומיים, ועלול להטיל היטלי מכס, ייבוא, ומסים, בנוסף לחיובים אחרים לפי חוקי המס החלים באותה מדינה. כמה מדינות עשויות לדרוש עמיל מכס ליבוא, שתהיה אחריות היבואן (הלקוח) לשכור. יתר על כך, לקוחות בינלאומיים מבינים שכל תוספת מחיר כזאת תהיה על אחריותם, ולא שלנו. יתר על כן, הלקוחות הבינלאומי להכיר כי

מומלץ ללקוחות בינלאומיים לפנות לרשות המס המקומית שלהם לקבלת מידע נוסף לגבי כל ההיטלים שהם עלולים להיאלץ לשלם בקבלת המטילים, אביזרי מטילים, יהלומים או תכשיטים שלהם.

4. תשלום

אתה מסכים שתגיש מלוא התשלום בתוך שלושה (3) ימי עסקים, ושנקבל תשלום מלא בתוך שמונה (8) ימי עסקים מביצוע הזמנה כזאת, על-ידי שימוש באחת או יותר משיטות התשלום שלנו . תשלום כזה חייב לכלול את מלוא הסכום המגיע לנו, כולל אך לא מוגבל לתשלום עבור מוצרים המטיליים, משלוח וטיפול, וכל עסקה ו/או חיובים אחרים, לפי הצורך. במידה ויהיו עיכובים או בעיות תשלום, כפי שקורה מדי פעם, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו, כדי להודיע להם על בעיות הנ"ל ולהבטיח את המחירים. חוסר הודעה לנו על עיכובים בתשלום יכול לגרום לפירוק הזמנה על פי סעיף 9.1.

כל התשלומים ישולמו בדולר ארה"ב, דולר קנדי, לירות שטרלינג, דולר אוסטרלי או יורו, כפי המצוין בהזמנתך.

עם קבלת התשלום שלך על ידינו, במלואו, נעקב את התשלום ומוצרי המטילים שלך למשך תקופת הסליקה עבור שיטת או שיטות התשלום שהשתמשת. לאחר אשור התשלום ועם תום זמן הרלוונטי לסליקה, הזמנתך תשוחרר למשלוח אליך.

4.1 אכ"מ/דו"ח תשלום חוזר

לקוחות מתבקשים ליצור קשר עם צוות התמיכה שלנו כשמתעוררות בעיות כלשהן במהלך תשלום הזמנות פתוחות. במידה ותשלומים יחזרו אכ"מ, או שנשמע על תשלום חוזר, ביוזמת הקונה, באופן אוטומטי נוסיף חיוב של 25 דולר לחשבון הלקוח כעמלה מינהלית וביצועית.

5. אשור הזמנה וחשבונית

לאחר שבצעת את ההזמנה שלך, דרך הטלפון או באופן אלקטרוני, נעשה כל מאמץ לשלוח לך אישור וחשבונית בדוא"ל עבורה. אם לא שלחנו ו/או שלא קבלת אחד או שני דוא"ל האלה זה לא פוסל או מבטל את הזמנתך איתנו; בצורה זאת או אחרת . אתה עדיין חייב לשלם להזמנה שלך על פי סעיף 4 ממסמך זה.

אתה מסכים לקחת את כל הצעדים הדרושים, כולל אך לא מוגבל לעדכון כל פנקסי הכתובות ו/או התאמת מסנני דואר זבל או ספאם, לוודא שתוכל לקבל דוא"ל מאיתנו במועד, יחד עם קבצים נלווים, כהמשך להסכם הזה.

6. פרטי כרטיס אשראי להבטחת תשלום וחיובים עבור הזמנות שלא שולמו

6.1. הינך מתחייב לספק את פרטי כרטיס האשראי שלך, לאבטח תשלום כשתזמין אצלנו:

(1) לפעם הראשונה; ו/או

(2) עם ערך של אלפיים ($2000.00) דולר או יותר.

(3) כמבצעים או מחדשים הזמנה כל שהיא לאחר פירוק בעל כורחה.

6.2. לא נעביר חיוב לכרטיס האשראי שלך אם תשלם לנו על פי סעיף 4 במסמך. אולם, אם לא תשלם לנו על פי סעיף 4, אנו שומרים את הזכות לפרק את ההזמנה שלך בעל כורחה, על פי סעיף 9 מהמסמך, לפי החלטה הבלעדית שלנו, ללא כל הודעה נוספת אליך, ואתה מסכים בזה שאנחנו לא זקוקים לשום רשות ממך לבצע פירוק כזה.

6.3. במקרה שנפרק את הזמנתך לפי סעיף 6.2 במסמך, והערך שיתקבל לפירוק הזמנתך הוא פחות מהסכום שהיית חייב לנו לאותה הזמנה, הפרש כזה בערך יחוייב לכרטיס האשראי שלך לפי פרטי כרטיס האשראי שסופקו לנו לפי סעיף 6.1 במסמך.

7. רישום הזמנה ומידע קשור

אתה מסכים ומאשר שאנחנו יכולים להחזיק רשומות הכוללות את הזמנתך ומידע קשור למטרות שלנו, כולל אך לא מוגבל, לאימות תנאי הזמנה כזאת, לסיוע בהכשרת צוות, ולמטרות ביקורת ו/או בקרת איכות, כדי לציית לחוקים כפי שהם קיימים כעת או שיהיו בעתיד, ו/או מכל סיבה אחרת סבירה הקשורה למטרות עסקיות שלנו.

8. מדיניות קניה בחזרה (פירוק מרצון)

אנחנו תמיד מעוניינים בקנית ומכירת מוצרי מטילים. מדיניות הקניה בחזרה שלנו (שגם נקראת פירוק מרצון), מספקת שוק להזמנת מוצר המטילי שלך, לאחר ששולם במילואו.

בכל עת לאחר ששילמת עבור הזמנת המוצר המטילי שלך במילואו, עוד לפני ששלחנו אותו, תוכל למכור את הזמנת מוצר המטילי חזרה אלינו לפי שער השוק לקניות חזרה כאלו באותו זמן. נא ליצור קשר איתנו לשוחח על הקניה בחזרה של הזמנת מטילים ששולמה במלואה. התנאים ומגבלות שלנו חלים על רכישת מוצרי המטילים שלך בידנו, ויתכן שישונו מידי פעם, לפי שיקול דעתנו. תמצא מידע נוסף כאן

9. מדיניות פירוק בל כורחה

9.1 הזמנה שלא שולמה

אם לא תצליח לשלם על הזמנתך כנדרש על-פי סעיף 4 מההסכם, נשמור את הזכות לפרק את הזמנתך לפי הערך בשוק בעת הפירוק, לפי שיקול דעתנו הבלעדית. אין לנו שום חובה לנקוט בצעדים כלשהם או להימנע מנקיטת שלבים כלשהם, לנסות, או כדי למקסם את ערך השוק להזמנתך, ואנחנו לא לוקחים שום אחריות על הנ"ל. תישאר אחראי לערך המלא של ההזמנתך כפי שסוכם בזמנו, כשבצעת את ההזמנה. אחריות הזאת כוללת, אך לא מוגבלת לאחריות שלך לשלם לנו את ההפרש בערך, במקרה שערך השוק של הזמנתך שלא נפרעה שווה פחות ממה שהסכמת לשלם בזמנו, כשבצעת את ההזמנה שלך. פרטי כרטיס האשראי שסיפקת לפי סעיף 6.1 מההסכם ישמשו לנו לחייב אותך על כל הסכומים שחייבים לנו מכוח סעיף 9.1.

אם הערך בשוק להזמנתך שלא שולמה יותר ממה שהבטחת לשלם להזמנה כזאת, כל הרווחים כאלה ישארו בבעלותנו..

9.2 הזמנות רבות

במקרה שבצעת יותר מהזמנה אחת איתנו, ושלמת לאחת או יותר מההזמנות, אך גם לא שלמת לאחת או יותר מהזמנות כאלה בהתאם לסעיף 4 מההסכם, נוכל לעקב כל משלוח הזמנה או הזמנות שנפרעו לפי שיקול דעתנו, עד שמלוא התשלום יתקבל לפי סעיף 4 עבור כל הזמנות והפסדי שוק הרלוונטיים. לפי שיקול דעתנו הבלעדית, אנחנו רשאים לשייך את הכסף שקבלנו לפרעון הזמנה או הזמנות שלך ששולמו ו/או מוצרים מטיליים כלולים בהזמנה או הזמנות שלך שנפרעו כנגד כל תשלום או תשלומים שהגיע זמן פרעונם, ושעדיין חייבים לנו על חשבון הזמנה או הזמנות שלך שטרם נפרעו. אם, לאחר ביצוע אפשרות או אפשרויות כאלה על ידינו, אתה עדיין חייב לנו סכום כל שהוא, יתכן, לפי שיקול דעתנו הבלעדית, שנפרק, בל כורחך, כל מוצרים מטיליים הנותרים לפי כמות הנדרשת על-ידינו, בהנהגה סבירה, כדי להבטיח שניפרע בצורה מלאה עבור כל הזמנותיך והפסדי שוק הרלוונטיים.

במקרה שלאחר שכל הזמנותיך שלא שולמו והפסדי שוק הרלוונטיים שולמו לנו, שישארו הזמנות או יתרה מחלק מהזמנותיך או מהזמנתך שחייבים לך, תוכל לבחור לקבל משלוח של ההזמנות או חלקים מהן כאלה שנותרו, או לקבל תשלום בערך שווי השוק עבורם, והכסף יוחזר בהמחאה.

9.3. קביעת כל הפסד או רווח בערך כל או חלק מהזמנתך לענין סעיף 9 מחושב כהפרש בין המחיר שהסכמת לשלם למוצרי מטילים כאלה כשהזמנתך סוכמה איתנו, ובין ערך השוק של אותו דבר שקבלנו בזמנו של הפירוק לפי סעיף 9 הזה.

9.4 אם תרצה לחדש את ההזמנה או הזמנות שלך לאחר פירוק בל כורחה, פנה לשרות לקוחות.  ההזמנה או הזמנות שלך תחודשנה לפי תמחור המקורי או לפי תמחור הנוכחי, לגבוה מביניהם בשעת החידוש. חידוש ההזמנה או הזמנות שלך יגרום לויתר על הפסדי שוק שעדיין פתוחים אם ישנם. תצטרך לספק פרטי כרטיס אשראי תקפים עבור שירות הזה, או לבצע הזמנות עתידיות איתנו על פי סעיף 6.1.

10. משלוח

10.1 זמן משלוח

10.1.1 בתוך חמישה (5) ימי עסקים לאחר שקבלנו את מלוא התשלום להזמנתך (אלא אם תקופת סליקה החלה על שיטת התשלום שלך עולה על חמישה (5) ימי עסקים, או שהזמנתך נחשבת חריגה), נארוז את הזמנתך, בכפוף לזמינות מוצר המטילי שלך. מדי פעם, מועד משלוח הזמנתך יכול להתעכב מאיזה סיבה או סיבות, כולל אך לא מוגבל להפחתה במלאי שלנו עקב ביקוש מוגבר למוצרים מטיליים מסוימים ו/או אספקה מופחתת זמינה לנו לאותו מוצר. נעשה כל מאמץ לעדכן את האתר שלנו עם איזה עיכוב שיהיה למוצר מטילי מסוים כפי שעשוי לקרות מדי פעם. כשמוצרים או הזמנות עשויים להתעכב בזמן המשלוח, מידע הזה ייכלל באתר האינטרנט שלנו ובאישור ההזמנה בדוא"ל שלך.

10.1.2 אם לא נוכל לעמוד בזמן המשלוח שסופק לך בסעיף 10.1.1 במסמך, נשתדל להודיע לך על זה בהקדם האפשרי במידה סבירה. עם קבלת הודעה כזאת, תוכל לבחור:

(1) לקבל את מועד החדש למשלוח שספקנו, שמועדו החדש לא יעלה על שלושים (30) יום נוספים; או

(2) לבקש שנקנה חזרה את ההזמנה שלך על פי סעיף 8 במסמך.

10.1.3 אם לא נוכל לשלוח את הזמנתך בתוך זמן משלוח החדש שהוערך תחת סעיף 10.1. 2(1) במסמך, אז לאחר שזמן החדש הזה חלף, נקנה חזרה את הזמנת המטילים שלך על-פי סעיף 8 במסמך, ונשלח לך את התשלום על סך של:

(1) הפירוק מרצון; או

(2) תשלום שלך להזמנתך, כולל כל דמי המשלוח ששלמת, איזה שיותר גדול.

10.2 זכות לקבלה באיחור (איפה שזה חל בלבד)

לפי שיקול דעתנו הבלעדית, יתכן שננפיק לך קופון להוצאות המשלוח במידה והחבילה שלך תגיע באיחור. קביעת אם חבילה מגיעה באיחור היא שיקול דעתו של הספק הרלוונטי. כל הקופונים שהונפקו כדלקמן יהיו בצורה וכפופים לתנאים והגבלות כפי שנקבע על-ידינו לפי שיקול דעתינו הבלעדית.

10.3 שיטת משלוח

אנו שומרים את הזכות לעבור לשיטת משלוח שונה ממה שבחרת להזמנתך. כששיטת המשלוח בפועל עולה פחות משיטת המשלוח שבחרת, ננפיק לך קופון לשימוש אצלנו, כפוף לתנאים והתניות שנקבעו על-ידינו, לפי שיקול דעתינו הבלעדית.

10.4 אפרויות משלוח

אנחנו נבטח את ערך המלא של המשלוח שלך לכתובת שסופקה בעת ביצוע הזמנתך, או לכתובת מקובלת לפיפאל. החתימה שלך נדרשת לקבלת המשלוח. במידה שתבחר להפנות מחדש את הזמנתך שתישלח לכל מקום אחר ו/או לוותר על הדרישה לחתימה, אתה מסכים לקחת כל סיכון והתחייבות הכרוכים בהזמנה כזאת.

10.5 משלוחים פגומים

נדרשת חתימה לכל משלוח, שמציינת שהחבילה התקבלה במצב מקובל. אם החבילה שלך מראה סימני נזק, תיקונים, או שנפתח ונסגר מחדש, תסרב לחתום ותסרב לקבל את המשלוח. תנחה לחברת ההובלה להחזיר את החבילה לשולח, וצרו קשר איתנו מיד לדווח על הבעיה. קבלת וחתימת קבלת חבילה פגומה מבטלות את הביטוח, ולאחר מכן, כל אובדן או נזק למוצר לא יכוסו.

10.6 משלוחים שלא הגיעו

אם תאריך מסירה משוערת שחברת ההובלה סיפקה עברה, ועדיין לא קיבלת הודעה, פנה אלינו קודם. רק השולח יכול ליזום מעקב, ולפתור את הבעיה עם המוביל.

11. שמירת זכות

בנוסף לזכויות האחרות בהסכם זה, אנחנו שומרים את זכויות הבאות לעצמנו, שנתונים לשיקול דעתנו הבלעדית ומוחלטת:

11.1 זכות לסרב לתת שרות למי שיהיה

אנחנו שומרים את הזכות לסרב לשרת מי שיהיה

11.2 זכות לתקן שגיעות בהזמנות

אנחנו שומרים את הזכות לשנות ולתקן שגיאות דפוס או אנוש, או השמטות, לפי כל סדר שיהיה. נעשה מאמץ אמין להודיע לך על תיקונים כאלה להזמנתך.

11.3 זכות לבטל כל הזמנה

אנחנו שומרים את הזכות לבטל כל הזמנה, בכל עת ולכל סיבה שתהיה. אם נממש את הזכות הזאת, נבטל את הזמנתך, כולל את המשלוח שלו, נודיע לך, ונחזיר לך את כל הכספים שיתכן ששילמת לנו עבור המשלוח, בניכוי כל הוצאה ו/או חיוב הקשורים לבטול הזמנתך, בהתאם.

11.4 זכות לדרוש תשלום בהעברה בנקאית

אנחנו שומרים את הזכות לדרוש כל תשלום שיהיה דרך העברה בנקאית.

11.5 זכות לשנות ביטויי ותנאי מכירה

אנחנו שומרים את הזכות לשנות כל תנאי וההתני מכירה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

11.6 זכות לקבל או לדחות כל תשלום באיחור או שגוי מטעם אחר

אנחנו שומרים את הזכות:

(1) לקבל כל תשלום באיחור או שגוי מכל טעם שיהיה, כולל אבל לא מוגבל לפירוק תשלום/תשלומים, ו/או

(2) לדחות כל תשלום באיחור או שגוי מכל טעם אחר, כולל אבל לא מוגבל לפירוק תשלום או תשלומים.

בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדית ומוחלטת.

(2). אנחנו שומרים בזה את הזכות לפרק, לבטל,ו/או לקחת חזרה בעל כורחה כל הזמנה שבו אנחנו לא יכולים לקבל ו/או לאמת את מידע כל שהוא הדרוש על-ידינו על-פי סעיף 11.10(1) מזה.

11.7 הזכות לעכב תשלום

אנחנו שומרים את הזכות להשהות כל תשלום עד יאומת ויסולק ו/או שהלקוח היה בקשר איתנו והגיש כרטיס אשראי תקף לכל ההזמנה ראשונה. זה נעשה אך ורק למטרת מניעת הונאה, וכל השהייה מתבטלת מיד לאחר השלמת התנאים לעיל.

11.8 חישוב תקופת זמן

אם לא נאמר במפורש אחרת במסמך זה, יום הראשון לחישוב כל פרק זמן רלונטי יהיה יום עסקים הראשון לאחר ביצוע ההזמנה הרלוונטית.

אם היום האחרון של תקופת הזמן נופל ביום שאינו יום עסקים, אז יום האחרון של התקופה יהיה ביום העסקים הבא אחריו.

11.9 כללי

הזמן יהיה עיקר ההסכם הזה.

הסכם זה מהווה מלוא ההסכם בין הצדדים כאן, והצדדים מאשרים ומסכימים כי אין חוזים, ייצוגים, אחריות, הסכמים או תנאים, מדוברים או מרומזים, שעיבוד או שונות שמהווים חלק מהסכם זה או שמשפיעים או קשורים אליו בכל דרך שיהיה, חוץ ממה שכתוב במפורש בהסכם זה.

לא ניתן לשנות או לתקן שום מרכיב מהסכם זה, למעט כששינויים כאלה יופיעו בכתב, ויתבצעו בידי הצדדים.

שום הסכמה או ויתור, מפורש או משתמע, על-ידי אחד מהצדדים לכל הפרה או אי-ביצוע שיהיה מצד השני במלוא מחויבותיו המפורטות מטה של הצד השני תיחשבנה או תפורשנה כהסכמה או ויתור על או לכל הפרה או חוסר ביצוע התחייבויותיו מטה שיהיה על ידי הצד הזה מטה.  חוסר תלונה מאיזה צד שיהיה על כל מעשה או חוסר מעשה של הצד השני, או להכריז שהצד השני בהפרה, ללא קשר לכמה זמן נמשכת הבעיה, לא יהווה ויתור על-ידי הצד על זכויותיו המפורשים מטה.

אם כל מונח, אמנה או תנאי הסכם זה או יישומו לכל צד או נסיבות יהיה חסר תוקף או לא אכיף במידה כלשהי, שאר הסכם זה או יישומו של מונח, אמנה או תנאי לצד או נסיבות, חוץ ממה שנחשב חסר תוקף או לא אכיף, לא יושפעו מזה, וכל יתר המונחים, אמנות או תנאים של הסכם זה יהיה תקפים ואכיפים במלואם על פי חוק.

אזכור בהסכם זה של פתרון מסוים של צד אחד בגין איזה מחדל מצד השני לא מונע מצד הראשון מלהשתמש בכל פתרון אחר למחדל, בין על פי חוק, או מהון עצמי, או על ידי חוקה, או לפי משהוא מפורש בהסכם זה.  שום פתרון לא יהיה בלעדי או תלוי על כל פתרון אחר, אבל צד אחד יכול, מדי פעם, ליישם אחד או יותר מפתרונות כאלה, כללית או בשילוב, היות שפתרונות כאלה הינם מצטברים ולא חילופיים.

הסכם זה יתקיים לחייב לטובת הבאים אחרי כל אחד מהצדדים, וכן הבאים מטעמם.

הצדדים מאשרים ומסכימים שכל תשלום של כספים דרושים להיפרע לפי ההסכם יבוצעו במטבע קנדי או של ארה"ב.

12. קופונים או הנחות

לצורך קידום מכירות ותגמול לקוחות, נספק, מדי פעם, קודי קופון זמינים לשימוש הלקוחות בהזמנות. אם לא צוין אחרת, קופונים יהיו תקפים עד יום תפוגה המוצהרת, או עד שכמות הסף מולאה. אנחנו שומרים את הזכות להפעיל או לבטל קודי קופון חדשים וקיימים מדי פעם, לפי רואות עינינו. אם יהיה ללקוח שום חשש לגבי קופון ספציפי, הוא מוזמן לחייג למספר חיוג החינם שלנו. ולדבר עם אחד מצוות התמיכה. כל הקופונים והנחות מתומחרים בדולרים קנדיים, ויומרו לכל מטבע אחר לפי שער חליפין הנוכחי.

13. אחרויות על המחיר הכי טוב

אנחנו נשתווה לכל מחיר מפורסם כולל של מתחרה קנדי לכל מוצר שאנו מוכרים. "מחיר כולל" פירושו המחיר אחרי הוספת חיובי הובלה ובטוח של המתחרים למחיר שפרסמו. במידה ומחיר המתחרה עדיין נמוך יותר, נשתווה לו עד פרוטה האחרונה. אפשרות זו רק ניתנת להזמנות שנעשו דרך הטלפון.

אנו שומרים את הזכות להשהות את ההתחייבות למחיר הנמוך ביותר בתקופות של תנודתיות קיצונית ושיבושים בהספקה. דבר כזה רק נעשה להבטיח המשכיות בתקופות של סיכון שוק גבוה ושונה, וחידוש ההתחייבות למחיר הנמוך ביותר יחזור במהרה ככל שהשווקים עצמם יחזרו למסחר רגיל.

14. חוק ההגבלות

כל נושא הנוגע להזמנה או לחשבון חייב להגיע אלינו תוך ערים וחד (21) יום מיום המשלוח. זה כולל, אך אינו מוגבל למוצר או למשלוח פגום או לקוי, הגעה באיחור, פריטים חסרים או שגויים, זכות או קופונים עבור משלוחים באיחור או משולבים.

הזמנות מיוחדות, הזמנות עם יוצאים מן הכלל, ופריטים שהוזמנו מראש אינם זכאים לקופונים או זכות, כי אנחנו לא יכולים להיות אחראים לעיכובים בלתי צפויים מצדדים שלישיים, לרבות, אך לא מוגבל ל: בתי ייצור למטבעות, ספקים, לוגיסטיקה, מכס, וכו'.

15. אזהרות ספוט

המחירי ספוט שלנו מתעדכנים כל 60 שניות, במשך כל היום, כדי לשקף את שווקים הגלובליים בשידור חי. היות וכך, האזהרה שלך יכולה לפעול כל הזמן, ביום או בלילה. האזהרה הזאת אינו מהווה מחיר ספוט סגור לקניה או למכירה, ולא כל סוג המלצה לפעולה כלשהי. שירות זה מסופק למטרות מידע בלבד. אנחנו לא אחראים על דיוק או שלמות המידע באמצעות שירות זה, וזה לא תחליף לפיקוח של הלקוח עצמו על השוק. יתכן שיחולו תעריפי הודעות SMS או טלפון של תוכנית הספק שלך.

הלקוח מאשר שאך ורק הלקוח אחראי על הפיקוח ועל כל החלטות ההשקעה ואחרות המתבססות עליו.

׀זה מפורש שמובן, כי, כמו כל השירותים, שירות זה כפוף לעיכובים וולמחדלים שהם מעבר לשליטתנו. לא יתכן להבטיח שהשירות יהיה בפעולה רציפה בלי לסבול מתקלה כלשהי.

אנחנו לא אחראים על שום הפסד או רווח שוק, או כל אחריות אחרת, שהלקוח יכול לסבול ממנו, כתוצאה מ-, או בקשר לשירות (כל אלה הינם באחריות הבלעדית של הלקוח).

16. Privacy and Confidentiality

Your personal information is handled, processed and stored by us in accordance with our Privacy Policy.