Print Logo
אתה משתמש בדפדפן ישן יותר שאין באפשרותנו להעניק תמיכה מלאה עבורו. הנסיון שלך באתר שלנו עשוי להיות פחות מהרצוי עקב המיקוד שלנו בביצועים, אבטחה ואמינות. תשקול אם לשדרג את הדפדפן שלך שמא תהיינה לך בעיות בשמוש באתר שלנו. גלה יותר

איכפת לנו משמירת מידע הפרטי שלך. אנחנו מקפידים על שיטות זהירות בטיפול מידע בכל החברה

מדיניות הפרט

גישה לאתר שלנו או הזמנת מוצרים מאיתנו מהווים הסכמה למדיניות פרטיות הבאה:

החל מיום 29 באוקטובר 2016

1 מבוא

Silver Gold Bull Inc. ("החברה" או "אנחנו") מכבדים את פרטיותך, ומחויבים להגן עליו בבעמידתנו במדיניות זו. אנחנו גם מחויבים להגן על פרטיותך בהתאם לעקרונות בחקיקה הרלוונטית. מדיניות זו מתארת את סוגי המידע שאנחנו עשויים לאסוף ממך, או שאתה עשוי מספק כשתבקר את אתר האינטרנט http://www.silvergoldbull.ca/com ("האתר" שלנו) ושיטות שלנו לאיסוף, שימוש, אחזקה, הגנה, וחשיפת המידע הזה. מדיניות זו חלה על המידע שאנו אוספים: (א) באתר זה; (ב) ובדוא"ל, טקסט ובהודעות אלקטרוניות אחרות בינך ובין האתר הזה.

נא לקרוא את המדיניות הזאת בזהירות כדי להבין את המדיניות ונוהג שלנו לגבי המידע שלך ואיך שאנחנו מתייחסים לזה. אם אינך מסכים עם המדיניות ונוהג שלנו, יש לך אפשרות לא להשתמש באתר האינטרנט שלנו. בגישה או בשימוש באתר זה או עם ביצוע הזמנה איתנו, אתה מסכים למדיניות הזאת של פרטיות. מדיניות הזאת עלולה להשתנות מעת לעת. המשך השימוש שלכם באתר זה לאחר שנעשה שינויים נחשב קבלת השינויים אלה, אז אנא בדוק את המדיניות מידי פעם לעדכונים.

אתר האינטרנט שלנו לא נועדה לילדים מתחת לגיל 18. אף אחד מתחת לגיל 18 לא יכול לספק מידע כל שהוא לאתר. אנחנו לא אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18. אם אתה מתחת לגיל 18, אל תשתמש או תספק מידע כל שהוא דרך האתר או דרך אף חלק ממנו, אל תבצע שום רכישה דרך אתר האינטרנט, ואל תשתמש באף תכונה אינטראקטיבית או ציבורית של האתר, או לספק לנו שום מידע אודות עצמך.

2 מידג שאנחנו אוספים עליך ואיך שאנחנו אוספים אותו

אנו אוספים כמה סוגי מידע על וממשתמשי אתר האינטרנט שלנו, לרבות מידע: (א) שעל ידו ן לזהות אותך אישית, כגון שם, כתובת דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, כרטיס אשראי, חשבון בנק, ומידע פיננסי נוסף, כתובת למסירה, כתובת לחיוב, וכן מידע אחר שעשוי להידרש ע"י סוכני המכס ("מידע אישי"); (ב) שהוא קשור אליך אבל לא מזהה אותך אישית; ו/או (ג) אודות חיבור האינטרנט שלך, הציוד שאתה משתמשת לגשת לאתר האינטרנט שלנו, ופרטי השימוש.

אנו אוספים את המידע הזה: (א) ישירות ממך כשאתה מספק לנו אותו; (ב) באופן אוטומטי כשאתה מנווט באתר. מידע נאסף באופן אוטומטי עשוי לכלול פרטי השימוש, כתובות IP ומידע שנאסף באמצעות עוגיות משואות אינטרנט, וטכנולוגיות מעקב נוספות.

אנו גם עשויים לאסוף מידע שסופק על-ידי גוף שלישי, כולל אך לא מוגבל למידע מעודכן על מוצרים שנשלחו , כפי שנמסר על ידי מובילים.

3. מידע שאתה מספק לנו

המידע שאננחו אוספים דרך או באתר האינטרנט שלנו עשוי לכלול: (א) מידע שאתה מספק בעת מילוי טפסים באתר האינטרנט שלנו, כולל מידע מסופק בעת הרישום לשימוש האתר שלנו, ביצוע הזמנה באמצעות האתר שלנו, בקשת שירותים נוספים או דיווח על בעיה באתר שלנו; (ב), רישומי והעתקי ההתכתבות שלך (כולל כתובות דואר אלקטרוני ופרטי שיחת קוליות), אם תפנה אלינו; (ג) פרטי עסקאות שבצעת דרך האתר שלנו ושל מילוי ההזמנות שלך, כי אתה עשוי להידרש לספק מידע פיננסי טרם ביצוע הזמנה דרך האתר שלנו.

4. מידע שאנחנו אוספים דרך טכנויוגיות אסיפת נתונים אוטומטי

כשתנווט דרך אתר האינטרנט שלנו, וכן באינטראקציה אתו, אנחנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות איסוף מידע אוטומטי לאסוף מידע מסוים אודות הציוד, פעולות גלישה, וצורת הגלישה שלך, לרבות: (א) פרטי הביקורים שלך באתר שלנו, כולל נתוני תנועה, נתוני מיקום, ונתוני תקשורת נוספים ואת המשאבים שלהם אתה ניגש ומשתמש באתר האינטרנט; (b) ומידע אודות החיבור למחשב ולאינטרנט שלך, כולל כתובת ה-IP, מערכת ההפעלה, וסוג הדפדפן שלך.

הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים לאיסוף מידע אוטומטי הזה יכול לכלול:

5. שימוש בידי גורמי חוץ של עוגיות וטכנולוגיותת מעקב שונים

ישנו תוכן או יישומים, כולל פרסומות, באתר המסופקים בידי גופים שלישיים, לרבות מפרסמים, רשתות פרסום ושרתים, ספקי תוכן ויישומים. גופים שלישיים אלה עשויים להשתמש בעוגיות או בטכנולוגיות מעקב שונות לאסוף מידע אודותיך כשתשתמש באתר האינטרנט שלנו. יתכן שהמידע שיאספו יהיה קשור למידע האישי שלך או שיאספו מידע, כולל מידע אישי, אודות פעילויותיך באינטרנט לאורך זמן ובכמה אתרי אינטרנט ושירותים מקוונים שונים. הם יכולים להשתמש במידע הזה לספק לך פרסום או תוכן מכוון אחר על בסיס מה שהתעניינת.

אין לנו שליטה על טכנולוגיות מעקב של גופי שלישי האלה או על צורת השימוש שלהם. אם יש לך שאלות לגבי פרסומת או תוכן ממוקד אחר, עליך לפנות ישירות לספק האחראי.

6. איך אנחנו משתמשים במידע שלך

6.1. אנחנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים עליך או שאתה מספק לנו, לרבות מידע אישי: (א) להציג את אתר האינטרנט שלנו ותוכנו אליך; (ב) לספק לך מידע, מוצרים או שירותים שביקשת מאיתנו; (ג) כדי להגשים כל מטרה אחרת שעבורה סיפקת אותו; (ד) לבצע ולפתח שירותים, משלוחים, תשלומים ומוצרים הקשורים לאתר האינטרנט שלנו; (ה) כדי לעמוד בהתחייבויותינו ולאכוף את זכויותינו הנובעות מכל חוזה בינך ובינינו, לרבות חיובים, גביה, הקלת הזמנות חוזרות, הנהלת חשבונות, משלוחים, תמיכה, ושיווק; (ו) להודיע לך על שינויים באתר האינטרנט שלנו או על כל מוצר או שירות שאנו מציעים או מספקים דרכו (ז) לפתח את אתר האינטרנט שלנו, ולספק שירותים משופרים; (ח) בכל דרך אחרת שנתאר כשתספק את המידע; ו- (ט) לכל מטרה אחרת בהסכמתך.

אנו גם עלולים להשתמש במידע שלך ליצור קשר איתך לגבי מוצרים ושירותים שלנו או של גוף שלישי שאולי יעניינו אותך. אם אתה לא מעוניין שנשתמש במידע שלך בצורה כזאת, נא ליצור קשר איתנו בדואר אלקטרוני המופיע בחלק התחתון של מדיניות זו.

נשמור את מידע האישי שלך למשך הזמן שאנחנו צריכים לצרכי הגביה שלנו, כאמור בסעיף 6 לעיל.

7. חשיפת המידע שלך

אנו עשויים לחשוף מידע צבור אודות המשתמשים שלנו, ומידע שלא מזהה כל אדם, ללא הגבלה.

אנחנו עשויים לחשוף מידע אישי שאנחנו אוספים או שאתם מספקים כמתואר במדיניות פרטיות זו: (א) לחברות בת שלנו, לחברות מסונפות אלינו, ולחברות קשורות; (ב) לקבלנים, ספקי שירות, ולגופים שלישיים שאנו משתמשים בהם לתמוך בעסק שלנו, כולל, אך לא מוגבל לחברות לביצוע תשלומים, פיתוח, תפעול, מכירות, תמיכה, ניתוח נתונים ולשיווק; (ג) לקונה או לבא אחרינו במקרה של איחוד חברות, מכירת חברה, ארגון מחדש, פירוק, או כל מכירה או העברה של חלק או כל נכסי החברה, בין אם זה כעסק חי או כחלק מפשיטת רגל, פירוק או הליך דומה, שבו מידע אישי על משתמשי אתר האינטרנט שלנו המוחזק בחברה הוא בין נכסים המועברים; (ד) למטרה שבעבורה סיפקת את המידע; (ה) לכל מטרה אחרת שהודענו על כך כשסיפקת את המידע; או (נ) בהסכמתך.

אנחנו עשויים לחשוף את מידע האישי שלך: (א) לציית לכל צו בית משפט, חוק או הליך משפטי, כולל להגיב לכל חובה משפטית או בקשה ממשלתית או חוקית; (ב) לאכוף או ליישם את תנאי מכירה הכללית שלנו או הסכמים אחרים, לרבות, אך לא מוגבל למטרות חיוב וגבייה; (ג) אם אנחנו מאמינים שזה נחוץ או מתאים כדי להגן על הזכויות, הרכוש או בטיחות החברה, לקוחותינו, או אחרים, לרבות, אך לא מוגבל להחלפת מידע עם חברות וארגונים שונים למטרות הפחתת סיכון אשראי והגנה מהונאה.

אתה מבין ומסכים שמידע האישי שנאסף עשוי לעבור למדינות שלישיות, כי כמה גופים שלישיים התומכים בעסק שלנו עשויים להיות ממוקמים במדינות אלה. אנא שימו לב שישנן מדינות שלא מציעים את אותו סוג הגנה ופרטיות למידע אישי המסופק. לכל שאלה, נא ליצור קשר איתנו במייל המסופק בחלק התחתון של מדיניות זו.

בשל חקיקה הנוגעת, אנחנו עשויים להידרש לחשוף מידע אישי קשור לרכישת מוצרים דרך האתר שלנו. מידע אישי רק יחשף כשזה דרוש לפי חוק, ומידע האישי רק ישודר במידה הנדרשת לצות לחקיקה הישימה.

8. אפשרויות לגבי איך אנחנו משתמשים וחשופים את המידע שלך

אנו שואפים לספק לך אפשרויות לגבי מידע האישי שאתה מספק לנו. יצרנו מנגנונים לספק לך שליטה במידע שלך כדלהלן:

9. זכויות הפרט שלך

החקיקה עלולה לאפשר למשתמשים מסוימים של אתר האינטרנט שלנו לבטל את הסכמתם למדיניות פרטיות זו. כדי להגיש בקשה כזאת, נא לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר המצויינת בחלק התחתון של מדיניות זו. נא לשים לב שבבטול הסכמתך למדיניות פרטיות זו לא תוכל להשתמש באתר, להשתמש בשירותים שלנו או לבצע שום הזמנה דרך האתר.

ניתן לשלוח אלינו מייל בכתובת המופיעה בחלק התחתון של מדיניות זו לבקש גישה, להתנגד, נכונה או למחוק כל מידע אישי שסיפקת לנו, וגם להגביל את העיבוד במקרים שצויינו בחקיקה הישימה. עם זאת, אנחנו שומרים את הזכות לא לציית לבקשה לשינוי פרטים, אם אנחנו מאמינים שהשינוי יפר כל חוק או דרישה חוקית או שיגרום שהמידע יהיה שגוי.

במקרה של אי-עמידה בדרישות ובחובות המשפטיות שלנו, יש לך את הזכות להגיש תלונה לרשות הרלוונטית להגנת נתונים.

10. אבטחת מידע

יישמנו הגדרות שנועדו לאבטח את מידע האישי שלך מפני אובדן מקרי ומגישה, שימוש, שינוי, גילוי.לא מורשים. כל עסקאות תשלום תוצפנו באמצעות טכנולוגיית SSL.

ביטחונו של המידע שלך תלוי גם בך. איפה שהענקנו לך סיסמה לגישה לחלקים מסוימים באתר האינטרנט שלנו, אתה אחראי לשמור על סודיות סיסמה זו. אנחנו דורשים מכם לא לשתף את פרטי הכניסה לאתר והסיסמה שלך עם אף אחד.

לצערנו, שידור מידע דרך האינטרנט לא מאובטח לחלוטין. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להגן על מידע האישי שלך, לא נוכל להיות אחראים על אבטחת מידע האישי שלך ששודר לאתר האינטרנט שלנו. זולת אם כלולה בחקיקה רלוונטית, כל שידור מידע אישי הוא על אחריותך בלבד.

11. שינויים למדיניות הפרט שלנו

המדיניות שלנו היא להציב כל שינוי שנעשה למדיניות הפרט שלנו בדף זה. אם נעשה שינויים מהותיים לדרך שאנחנו מתייחסים למידע האישי של המשתמשים שלנו, נודיע לך על-ידי עדכון המדיניות הפרטיות שלנו באתר. כל שינוי יחול באופן אוטומטי לאחר 30 יום מהעדכון באתר. אתה אחראי לבקור באתר האינטרנט שלנו ואת מדיניות פרטיות זו מידי פעם כדי לבדוק אם יש שינויים כלשהם.

12 נתוני התקשרות

לשאול שאלות או להעיר על מדיניות פרטיות הזאת ועל נוהלי הפרטיות שלנו, פנו אלינו ב-:

או דרך מספר הטלפון שלנו:

+972 3 376 1897
+1 (403) 668 8648