Skip to main content
Print Logo
אתה משתמש בדפדפן ישן יותר שאין באפשרותנו להעניק תמיכה מלאה עבורו. הנסיון שלך באתר שלנו עשוי להיות פחות מהרצוי עקב המיקוד שלנו בביצועים, אבטחה ואמינות. תשקול אם לשדרג את הדפדפן שלך שמא תהיינה לך בעיות בשמוש באתר שלנו. גלה יותר

רוצים לשלם בכרטיס אשראי?

ישנם שני דרכים שיאשרו לך לשלם ישיר בכרטיס אשראי:

  1. תפתח היסטוריה חזקה של תשלומים במשך הזמן, דרך תשלומים ומשלוחים רבים.

    האפשרות לתשלום ישיר בכרטיס אשראי לא תהיה זמינה עד שהיסטוריה בחשבון תעמוד בדרישות. בינתיים, תשתמש בפיפאל כדרך אלטרנטיבית לעיבוד כרטיס אשראי, או שתשתמש באחת מדרכים הנוחים השונים שלנו לשלם כדי לחסוך 4% על סך ההזמנה שלך!

    או

  2. תאפשר לעצמך עכשיו לעמוד בקריטריונים! תגיש את הבא כדי לקבל אישור מראש!

תשלח את המסמכים שלך אלינו באחת מהדרכם הבאים. נא לציין "Attention Credit Card Pre-Approval" כדי לוודא שנטפל בזה באופן זריז! נחזור אליך לאחר תום הסקירה.

דואר אלקטרוני:  payment@silvergoldbull.com פקס:       587-317-7253 מייל:    SILVER GOLD BULL INC.                PO BOX 11038 SETON PO                CALGARY AB T3M 1Y6, CANADA